Vi vill stärka Hindås profil genom marknadsföring och aktiviteter!

Styrelsen fram till årsmötet 2021 består av:

 • Ordförande: Richard Eggen, Hindåsmäklaren
 • Vice ordförande: Heli Gading, Helis Keramik
 • Sekreterare: Mette Waldrop, Studio MW
 • Kassör: Kent Gading, Gading Holding
 • Ledamot: Mattias Bergström, Fågelperspektiv
 • Ledamot: Hanna Gahnström, Härryda Kommun
 • Suppleant: Eva-Lena Waldenström, Lilla Hönan
 • Suppleant: Jonas Malmros, ICA Nära Hindås
 • Suppleant: Siv Kellgren, Sivs Sax
 • Valberedning: Richard Eggen
 • Revisor: Nasser Asskaravi, Hindås Närlivs och Fritid
 • Revisor: Cecilia Berg, Mäklarhuset