Vi vill stärka Hindås profil genom marknadsföring och aktiviteter!