Vi vill stärka Hindås profil genom marknadsföring och aktiviteter!

Under 2014 medverkade Härryda Kommun i ett EU-projekt kring Kulturturism med fokus på Hindås.

Projektets namn: TECT = Towards Excellence in Cultural Tourism.

Läs mer på Härryda Kommuns hemsida

Här är projektet på Facebook