Vi vill stärka Hindås profil genom marknadsföring och aktiviteter!

Team Härryda

Team Härryda – företagarföreningarnas samorganisation

Team Härryda är en paraplyorganisation för kommunens olika företagarföreningar och andra organisationer, som verkar för näringslivet i Härryda kommun.

Team Härrydas syfte är att

  • stärka företagarföreningarna i Härryda och deras respektive medlemmar.
  • bidra till att stärka näringslivet i Härryda kommun.

Team Härryda roll är att

  • samordna utbildningar och föreläsningar mellan de olika föreningarna och erbjuda dessa till samtliga sina medlemsföretag.
  • bidra till att samordna aktiviteter inom kommunen – primärt de som riktar sig till Team Härrydas medlemmar (företagen). Exempel på sådana aktiviteter är Näringslivsdagen och Härrydaminglet.

Nedanstående organisationer står bakom Team Härryda.

Företagarföreningar i Härryda kommun: