Vi vill stärka Hindås profil genom marknadsföring och aktiviteter!

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.
Fram till årsmötet 2025 består styrelsen av:

  • Ordförande: Heli Gading, Helis Keramik
  • Vice ordförande: Richard Eggen, Hindåsmäklaren
  • Ledamot/sekreterare: Mette Waldrop, Studio MW
  • Kassör: Kent Gading, Gading Holding
  • Ledamot: Jonas Malmros, ICA Nära Hindås
  • Suppleant: Siv Kellgren, Sivs Sax
  • Valberedning: Richard Eggen
  • Revisor: Nasser Asskaravi, Hindås Närlivs och Fritid
  • Revisor: Cecilia Berg, Mäklarhuset