Vi vill stärka Hindås profil genom marknadsföring och aktiviteter!

Hindås centrumförening bildades 2 februari 2012 av 18 närvarande deltagare. Företag, föreningar eller organisationer kan nu ansöka om medlemskap. Ändamålet är bland annat att stärka Hindås centrums profil genom marknadsföring och aktiviteter.

På årsmötet 2014 ändrades namnet till Hindås Företagare ek. för.

I dagligt tal: HINDÅS FÖRETAGARFÖRENING.
Viktigt inför ansökan, läs mer i stadgarna som du hittar under Styrdokument!